Projektet

Team Danmark udgav i 2006 bogen Aldersrelateret Træning. En bog der beskrev børn og unges udvikling fysisk som psykisk i forhold til idræt. Det er siden blevet et ønske fra Team Danmark, at alle elitesatsningsforbund skal udfærdige et Aldersrelateret Træningskoncept for egne idrætsgrene.

DKF har derfor udgivet en bog om Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) for kajak. Et forfatterteam bestående af Mads Kongsgaard, Helle Stuart, Knud Kragh og David Larsen har siden sommeren 2009 haft til opgave at samle og beskrive den viden, vi i dag har i vores sport, sammenholdt med Team Danmarks beskrivelse af børns udvikling.

Bogen beskriver, hvilke parametre man som træner skal have fokus på gennem børn og unges vækst og udvikling i postpubertet, pubertet og præpubertet; i forhold til træningen i kajakken og den sideløbende fysiske træning. Den kan bruges som opslagsværk for den aldersgruppe, man arbejder med lige nu.

Bogen suppleres desuden med denne hjemmeside, der får funktion som et levende øvelsesbibliotek, og hvor ny viden vil blive beskrevet.