http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Træningsanbefalinger - U14

Træning på dette udviklingstrin skal i alle aspekter være grundlæggende og ikke præstationsoptimerende.
Nøgleordene for den fysiske træning er: Alsidig, stimulerende og udfordrende.

Den biologiske udvikling tillader nu specifik fysisk træning rettet mod udviklingen af forskellige fysiologiske parametre. Underforstået at puberteten er påbegyndt. Specielt bør udviklingen af den aerobe effekt (maksimal iltoptagelse) samt roerens evne til at aktivere muskulaturen eksplosivt og maksimalt vægtes højt. Da specifik fysisk træning nu introduceres, skal intensitetsforståelse og intensitetsskalaen øves og indlæres på dette udviklingstrin. Træneren bør holde sig for øje, at træningen på dette udviklingstrin i alle aspekter skal være grundlæggende og ikke præstationsoptimerende. En guldmedalje til Forbundsmesterskaberne for en 14 årig pige har for sporten en meget ringe værdi, hvis dette sker på bekostning af optimal udvikling. Nøgleordene for den fysiske træning er: Alsidig, stimulerende og udfordrende.

Anbefalet træningsmængde i klubben
I løbet af denne periode øges det ugentlige aktivitets-niveau i klubben fra ca. 3 til ca. 6 pas om ugen, svarende til 6-12 timer. Træningsmængden i kano- og kajakklubben bør dog afstemmes i forhold til omfanget af barnets
andre fritidsaktiviteter. Samtidig deltagelse i andre idrætter vil på dette udviklingstrin kun være gunstigt for den langsigtede udvikling. Også for dette alderstrin anbefales det, at træneren og klubben tilstræber et udbud af aktiviteter hele året rundt. Træningen bør nu også indeholde stimulerende almindelig træning så som løb, boldspil, svømning, baglænsroning på maskine, klatring, cykling, orienteringsløb etc.

Periodisering
Træningen på dette udviklingstrin er fuldt ud rettet mod det udviklende, og træningsbelastningen er derfor endnu moderat. Træningen foregår stadig i forholdsvis korte intervaller, og der bør aldrig arbejdes til udmattelse. Derfor er decideret periodisering ikke et relevant værktøj på dette udviklingstrin. Dog bør træneren planlægge træningen i forhold til årstiden, og som tidligere nævnt skal der herfra opfordres til helårlige aktiviteter.

Download: U14 programmer

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download