http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Træningsanbefalinger - U16

De overordnede fysiologiske mål for træningen på dette trin er udvikling af aerob effekt (maksimal iltoptagelse), muskelstyrke og i særdeleshed muskelmasse. De hormonelle forandringer under puberteten fordrer til, at både det aerobe system og muskelmassen bør trænes målrettet. På dette alderstrin skal udøverne gradvist vænnes til ”rigtig” træning. Man træner for at opbygge en stor fysiologisk kapacitet, som tillader, at man senere kan træne intensivt og meget.

Træningen på dette udviklingstrin inkluderer som beskrevet nedenfor træning med meget høje hastigheder og med en stor grad af træthedsudvikling. Da de tekniske færdigheder på dette trin endnu ikke kan forventes at være helt på plads, er det vigtigt at trænere fokuserer på, at der opretholdes en god teknik under disse forhold.

Anbefalet træningsmængde
Den ugentlige træningsmængde i kano og kajak øges i denne periode fra ca. 12 timer om ugen til 15 timer om ugen fordelt på ca. 10 ugentlige træningspas. Det er nu, at roerene for alvor skal lære at træne. Træningen bliver derfor nu behæftet med en stor grad af seriøsitet, hvilket dog ikke betyder, at træningen ikke må/kan være både sjov og spændende – tværtimod.

Periodisering
Fokus ligger stadig på det udviklende og ikke på det præstationsmæssige. På dette udviklingstrin påbegyndes der dog specifik intensiv fysisk træning, og derfor vil en planlagt dosering og variation af træningen være aktuel. Muskelglykogenlagrene er stadig forholdsvis begrænsede, hvorfor udøveren stadig forholdsvis let udmattes ved længere perioder med hård træning. Der kan med fordel arbejdes efter 2:1 princippet.

2:1 Princippet: Forskriver, at to hårde træningsdage efterfølges af en let træningsdag, og at to hårde træningsuger efterfølges af en let træningsuge.

Download: U16 programmer

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download