http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Mandskabsteknik

Ligesom der for den individuelle teknik er en række forudsætninger, er der også forudsætninger for god mandskabssamroning. Forudsætningerne vedrørende siddestilling er de samme som for den individuelle teknik. Herudover er det en forudsætning, at udøverne sidder lige i båden, altså at den enkelte roer har lige meget tryk på hver balle, når kajakken ligger plant på vandet. I mandskabsbåde, specielt i K4, er det ofte et problem, at ikke alle sidder lige i båden, hvilket går ud over kraftoverførelsen, rytmen og ikke mindst følelsen i kajakken. Der bør derfor bruges meget tid på at finde den rette opsætning af kajakken inden træning og konkurrence. For meget tryk til en side – eller på en balde kan afhjælpes ved at montere et tyndt lag skum på modsatte halvdel af sædet. Slutteligt er det en forudsætning, at udøverne har en veludviklet sans for rytme og takt.

Nøgleordet i mandskabsroning er samtidighed og synkrone bevægelser. Det maksimale kraftudbytte, og dermed hastighed, opnås, hvis alle udøvere i kajakken yder kraft til vandet samtidigt. Hvis fx bagerste mand i en K2 er et splitsekund senere i vandet end forreste mand, vil den forreste mand i det splitsekund trække båden selv og dermed have unødigt meget tryk på bladet, hvilket igen har en negativ effekt på padleøkonomien. Hvis ikke alle udøvere sætter pagajen i samtidigt, betyder det også, at udøverne ikke bevæger sig synkront. Bevæger udøverne sig ikke synkront, vil der opstå uro i kajakken; fx hvis trykket på fodsparket ikke foretages samtidigt, kan det medføre, at nogle udøvere føler, at båden bevæger sig forkert.

Takten i en mandskabsbåd adskiller sig fra takten i en K1. I mandskabsbåde, specielt i K4, skal taget markeres med en mikropause mellem tagene. Denne mikropause tjener to formål: For det første udnyttes den inerti, der på grund af den samlede vægt, er i en mandskabsbåd. For det andet gør den lille ekstra markering det lettere for mandskabet at føle rytmen i båden. Udover mikropausen, adskiller takten i en mandskabsbåd sig også fra takten i K1 ved at være mere eksplosiv i kraftoverførelsen. Pga. den højere fart skal overførelsen være hurtigere for at kunne overføre kraft til vandet.

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download