http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Træning af ny teknik

Det skal med det samme slås fast, at indlæring af ny teknik er en krævende form for træning, som kræver stor koncentration og lang tid. Derfor skal der ikke laves lange dedikerede træningspas udelukkende med fokus på teknik.
Tekniktræning bør indgå i den daglige træning som mindre elementer. Dermed ikke sagt, at roeren ikke skal have teknisk feedback under almindelig træning. Hovedfokus skal blot ikke være på teknik igennem et helt træningspas. Fokus i den tekniske træning skal altid være på roerens primære svaghed og kun et fokuspunkt ad gangen. Måden hvorpå tekniske færdigheder skal trænes, skifter med roerens alder og niveau.

Før-puberteten
Den tekniske træning skal have fokus på grundlæggende bevægelser og færdigheder. Målet med den tekniske træning bør være at udfordre roerens motoriske evner mest muligt; om dette foregår på land eller vand er ikke afgørende. Træningen bør være opbygget omkring øvelser og lege, som ud over at udfordre børnene motorisk også er sjove og holder børnene engagerede. Træningen behøver ikke udelukkende bestå af øvelser og lege, men i hver del af træningen bør der indgå et teknisk element. Fx kan opvarmningen på land bestå af dødbold med venstre hånd, på vandet kunne der indgå en sidetags-konkurrence eller pagajkast, ligesom træningen kunne afsluttes med øvelser i at bytte båd og stå op i båden.

Puberteten
I puberteten, når de basale motoriske færdigheder er på plads, kan fokus i den tekniske træning gradvist flyttes fra at være koncentreret om generelle bevægelser til at være mere koncentreret om specialiserede robevæg-elser. Der skal i træningen stadig indgå udfordrende øvelser, men disse skal være mere og mere koncentreret omkring det optimale rotag. Det er også i denne periode, at værktøjer som videofilmning og ergometerroning foran spejl kan indføres. Det er desuden i denne periode, at den aktive ofte begynder at træne mere og mere selvstændigt, hvorfor det er yderst vigtigt, at roeren gennem den tekniske træning selv bliver i stand til at genkende god teknik. Dette kan gøres ved at involvere roeren i optimering af andre roere og lade dem give feedback til hinanden. Naturligvis under vejledning fra træneren.

Teknik og udvikling af teknikken er jo en fortløbende proces. Om vinteren arbejder vi med teknik på ergometeret en gang om ugen. Jeg har udviklet et kajak-teknik-tjek-skema, som jeg udfylder for hver roer. Det vil sige, at jeg analyserer hver roer ud fra nogle forskellige, definerede parametre. Jeg giver herefter den enkelte roer op til 3 punkter, der skal arbejdes med. Det er typisk de ting, som kan gøre den største forskel. Jeg vil gerne have roerne til at reflektere over det, de gør. Ergometret er godt til teknik, fordi de selv kan se, hvad de laver, men vi tager også video. Når vi ser det sammen, aftaler vi, hvordan man giver feedback til hinanden. Et er selvfølgelig at få en roer til at se, hvad der skal arbejdes med, noget andet er hvordan roeren kan hjælpes til at få ændret på forholdene. Her bruger jeg meget principperne for taktil indlæring – det kan ske gennem berøring, med stripes, stropper, elastikker, kasketter mv.

Christian Grau, cheftræner i Kraftcenter Vallensbæk

Efter-puberteten
I denne periode, hvor alle de generelle bevægelsesmønstre forhåbentligt er fasttømrede, skal fokus i den tekniske træning, udelukkende være på optimering af det effektive rotag og retning af primærfejl. Roeren bør på dette tidspunkt, være i stand til at udføre rotagets grove bevægelser fuldstændig automatisk, og fokus skal være på finpudsning af tekniske detaljer. I denne periode bør videofilmning og evaluering af træning, ved forskellige intensiteter, udgøre en stor del af den tekniske træning.

Mandskabsbåde
I mandskabsbåde gælder det generelt, på tværs af alle aldre, at det der skal fokuseres på er rytme og bådføling frem for individuelle detaljer. Som nævnt tidligere er samtidighed og synkrone bevægelser altafgørende for farten i en mandskabsbåd. Formålet med tekniktræning i mandskabsbåde bør derfor være at træne mandskabets evne til at fornemme rytme og takt. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at bruge sine øjne til at vurdere, hvornår roeren foran sætter sit blad i vandet. Roeren skal være i stand til at føle alle de små indikationer på, om man er i takt. Der findes et utal af øvelser, som kan bruges som værktøjer til at ro en båd sammen; disse kan alle findes i øvelseskataloget. Et eksempel på en sammenroningsøvelse, der kan være med til at skærpe følelsen af rytme, er at lade roerne skiftes til at ro med lukkede øjne. På denne måde tvinges roerne til at bruge andre sanser end udelukkende synet.

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download