http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Træningsanbefalinger - U18

Det overordnede fysiologiske udviklingsmål er nu at optimere en fortsat fysiologisk udvikling på alle kano og kajak relevante parametre, således at udøveren ved slutningen af perioden vil have opnået et internationalt præstationsniveau. Den væsentligste ændring, fra den tidligere til denne periode, er en markant stigning i træningsmængden samt en begyndende præstationsoptimerende træning.

Træningen er nu meget kano-/kajakspecifik, og hovedformålet er at træne mod at konkurrere og træne for at vinde. Progression og variation i træningen bliver nu essentiel i henhold til at sikre en forsat udvikling.

For at sikre at roeren er klar til den store træningsmængde, og til en mere detalje- og præstationsorienteret træning, bør alle grundlæggende tekniske og fysiologiske parametre være på plads ved indgangen til dette udviklingstrin. Træningen på dette stadie er karakteriseret ved at være intensiv, omfattende og udfordrende, og det vil nu være nødvendigt med træning, som måske ikke altid er lige sjov. Derfor er det til stadighed en vigtig træneropgave at gøre træningen spændende, stimulerende, afvekslende og motiverende. Det er her også vigtigt, at roeren inddrages i træningsplanlægningen. Dels for at sikre roerens ”ejerskab” og ansvar for egen udvikling, og dels fordi den store træningsmængde nu skal afbalanceres i forhold til roerens træthedsniveau og dagligdag. På nuværende stadie vil mange roere også være fuldt udvoksede, og de individuelle fysiologiske karakteristika er etablerede.

Da mange roere nu er fuldt udvoksede, vil roerne hen mod slutningen af denne periode, under vejledning af træneren, skulle specialisere sig i forhold til distancevalg (sprint, mellemdistance eller maraton).

Anbefalet træningsmængde
I begyndelsen af denne periode anbefales en ugentlig træningsmængde på ca. 15 timer om ugen. Hen mod slutningen af perioden bør den ugentlige træningsmængde stige op til 25 timer ugentligt for at forberede udøveren til indtrædelsen i seniorrækken.

Periodisering
På grund af den store og intensive træningsmængde, samt det præstationsoptimerende perspektiv for dette udviklingstrin, bliver periodisering nu også et vigtigt element i træningsplanlægningen. Både træner og roer bør være bevidste om, og indforstået med, at man ikke kan toppe til hvert eneste stævne. Derfor bør stævnerne allerede fra starten af sæsonen inddeles i træningsstævner (som man deltager i for træningens og erfaringens skyld), og præstationsstævner (hvor en optimal præstation vægtes). Realistisk set vil en ung roer maksimalt kunne have 3 jævnt fordelte formtoppe på en sæson. For at periodisere træningen bør der derfor arbejdes med både mikro-cykluser (uger) og makro-cykluser (måneder). Også på dette alderstrin kan man med fordel arbejde efter 2:1 princippet, som foreskriver at to hårde træningsdage efterfølges af en lettere træningsdag, og at to hårde træningsuger efterfølges af en let træningsuge.

Download: U18 programmer

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download