http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Testning af børn og unge i kano og kajak

For at sikre værdien af testning er det vigtigt, at den anvendte test opfylder følgende krav:

  • Formål: Testen skal være designet til at give et estimat/mål på en specifik parameter.
  • Specifik: I henhold til ovenstående skal testen være så specifik, at testens resultat i så lille grad som muligt influeres af andre parametre end den, der ønskes testet. Jo flere parameter, der influerer på testens resultat, jo sværere bliver det at tolke og anvende testens resultat.
  • Målbar: Testens resultat skal kunne måles og kvantificeres præcist.
  • Reproducerbar: Testen skal være standardiseret og veldefineret, så den kan gentages præcist fra gang til gang. Dette sikrer, at ændringer i testresultater skyldes ændringer i den parameter, man ønsker at teste.

Inspiration til test til U12 findes i DKF’s paddlepower-materiale. Listen nedenunder anfører, hvilke fysiologiske parametre de forskellige tests er specifikke for:

Test af aerob effekt (maksimal iltoptagelse): 3, 4,  6, 7 og 8
Test af aerob kapacitet (udholdenhed): 8 og 5
Test af anaerob effekt (eksplosiv evne): 9 og 1
Test af anaerob tolerance (evne til at tåle affalds- stoffer): 10, 11 og 2
Test af maksimal styrke: 12 og 13
Test af styrke-udholdenhed/anaerob tolerance: 14, 15 og 16

1 200 m timetrial
2 500 m timetrial
3 1000 m timetrial
4 2000 m timetrial
5 10.000 m timetrial
6 3000 m løb
7 VO2-max test
8 8 x 2000 m
9 5 x 100 m
10 5 x 250 m
11 350 m timetrial
12 Maksimal Bænkpres
13 Maksimal Bænktræk
14 2 min. Bænkpres
15 2 min. Bænktræk
16 Chins på 60 sekunder

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download