http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Træning af motorik

I perioden før puberteten er det overordentligt vigtigt, at børnene skaber et omfattende bevægelsesrepertoire, der inddrager flere af de grundlæggende motoriske bevægelsestyper. Derfor bør træningen være bygget op omkring lege eller øvelser, der stimulerer motorikken. Motorisk træning handler om at lave øvelser og lege, som får børnene til at rulle, åle, sno sig, krybe, kravle, snurre rundt, klatre, hoppe og balancere. Motorisk træning bør foregå både på land og på vand, således at både den generelle og sportsspecifikke motorik udvikles. Motorisk træning kan med fordel integreres i den daglige opvarmning på land, som kan bestå af lege, spil eller øvelser. På vandet kan den motoriske træning med fordel lægges som det sidste af træningen, så en eventuel vandtur ikke ødelægger resten af træningen.

Hvis roerne skal have maksimalt udbytte af den motoriske træning, skal øvelserne afstemmes således, at roerne hele tiden udfordres, og øvelserne ikke bliver rutine. Den motoriske træning skal altså være endnu mere varieret end den øvrige træning, hvilket stiller store krav til trænerens kreativitet.

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download