http://viagranewonlineproduct.com/
cialis generique

Video- og spejlevaluering

Det kan ofte være svært at få en roer til rigtigt at forstå, hvad der skal arbejdes med, blot gennem forklaringer, hvorfor det kan give gode resultater at supplere forklaringer med andre værktøjer.

Videofilmning af træningspas og efterfølgende evaluering er et utroligt effektivt feedback værktøj. Roeren har selv en idé om, hvordan hans/hendes teknik ser ud, hvilket ofte ikke stemmer helt overens med virkeligheden. Videoevaluering kan være med til at klargøre tekniske fejl for roeren. Ved brug af video er det vigtigt, at roeren filmes ved forskellige intensiteter, specielt ved høj intensitet eksponeres roerens uhensigtsmæssige dispositioner. Det er desuden vigtigt, at der filmens fra forskellige vinkler, fx kan det være svært at afgøre, om roeren strækker sin trækarm ved filmning forfra. Til gengæld kan filmning forfra afsløre, om roeren trykker sin trykarm for langt over, hvilket ikke ses ved filmning fra siden.

Videoevaluering er

specielt et godt værktøj til mandskabstræning. Det kan ofte være svært for træneren at adskille små taktmæssige nuancer under selve træningen. Disse kan let identificeres ved videoevaluering i slowmotion.

Ergometerroning foran spejl har samme formål, som videoevaluering, nemlig at klargøre tekniske uhensigtsmæssigheder for roeren. Ergometerroning foran spejl har dog den fordel, at roeren på samme tid kan justere sin teknik og mærke forskellen i bevægelsesmønstret.

Både i forbindelse med videoevaluering og spejlroning er det vigtigt, at feedbacken gives på en sådan måde, at roeren på sigt selv bliver i stand til at identificere forbedringspotentialer. Dette kan fx gøres ved at bruge en spørgende evalueringsform.

 

Årsmagasin 2018

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Download

ATK - Aldersrelateret Træningskoncept

ATK

Kompendiet giver anbefalinger til afstemt og optimeret træning i forhold til de udviklingsniveauer, børn gennemgår fra før-puberteten, puberteten og efter-puberteten.

Download